دونات

دونات

روزانه نوشت های ذهن پرکن خود را اینجا می نویسم.
همین!

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

19- برای تو ...

دوشنبه, ۱۹ مرداد ۱۳۹۴، ۰۹:۱۵ ب.ظ

می دانی گاهی می ترسانی ام.

زیاد.

مراقب خودت باش.پ.ن: راستی امروز بارون زد ...

نکته نوشت: مخاطب را من هم نمی شناسم. فقط حسم را نوشتم.

۹۴/۰۵/۱۹
باران