دونات

دونات

روزانه نوشت های ذهن پرکن خود را اینجا می نویسم.
همین!

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

22- سردر سابق

جمعه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۴، ۰۵:۱۴ ب.ظ

گر رنج پیشت آید و گر راحت ای حکیم

نسبت مکن  به غیر که اینها خدا کند

۹۴/۰۶/۱۳
باران